Vlaams Darmflora Project

Nieuwsbrief april 2015

Vorige week was er de opgemerkte passage van professor Jeroen Raes in ‘De Schuur van Scheire’ op Eén. Hij lanceerde er onder meer een oproep naar nieuwe vrijwilligers voor het Vlaams Darmflora Project. Hoog tijd voor een gesprek over het lopende onderzoek en de plannen voor de toekomst!

Jeroen, de staalnameronde begin 2014 ligt nu een dik jaar achter ons. Hoe ver staat het onderzoek intussen?

De eerste staalnameronde van het Vlaams Darmflora Project werd een onverhoopt succes, en we hebben heel wat werk moeten steken in het opzetten van de logistiek om stalen op een veilige manier op te halen, te transporteren en te behandelen. Ongeveer 5000 staalnamepakketjes werden opgestuurd en meer dan 3000 vrijwilligers leverden effectief een stoelgangsstaal in. Vandaag hebben we reeds meer dan 1000 stalen geanalyseerd. Een analyse van de darmflora met de modernste genetische technieken is geen eenvoudig proces en vraagt best wel wat tijd. Met de steun van de Vlaamse overheid zijn we momenteel bezig met het automatiseren van het labowerk, waardoor het onderzoek sneller vooruit zal kunnen gaan.

Meer dan 1000 stalen zijn reeds geanalyseerd. Zijn daar ook al eerste resultaten uit gekomen?

Een belangrijk resultaat is dat onze inzameltechniek toelaat stalen te verzamelen met dezelfde kwaliteit als deze van kleinschaligere projecten waarbij deelnemers verse stalen onmiddellijk afgeven in het onderzoekslaboratorium. Dit betekent dat we de schaalvergroting die het darmflora-onderzoek nodig had succesvol hebben kunnen doorvoeren. We danken hiervoor niet enkel onze deelnemers voor de discipline en creativiteit die ze aan de dag legden bij het transporteren van de bevroren stalen, maar ook de apothekers die deel wilden uitmaken van ons inzamelnetwerk.

Dat klinkt alvast veelbelovend. Nog meer eerste bevindingen?

Uit de statistische analyses van de eerste resultaten kwamen ook reeds onverwachte bevindingen naar voren – bijvoorbeeld een duidelijke link tussen darmflorasamenstelling en antibioticagebruik, leeftijd en darmactiviteit. Helaas moeten we dergelijke zaken eerst in een vakblad publiceren alvorens te communiceren naar een ruimer publiek. Dat wordt dus iets voor een volgende nieuwsbrief.

Nog even afwachten, dus. We vernemen via ‘De Schuur van Scheire’ dat je intussen wel op zoek bent naar nieuwe vrijwilligers?

Inderdaad, nieuwe vrijwilligers of vrijwilligers van de vorige staalnameronde die nog een keer willen deelnemen. Daarnaast zijn we specifiek op zoek naar mensen die het zien zitten om bijvoorbeeld twee weken lang dagelijks een stoelgangslike we didstaal te nemen. Of om ons een jaar lang elke maand een staal toe te sturen. We proberen zo de wijzigingen van de darmflora in de tijd in kaart te brengen.

Je zocht ook naar drie- en viergeslachten, had ik begrepen?

Ook dat is correct. Darmflora wordt namelijk overgedragen van moeder op kind bij de geboorte. Door stoelgang van vrouwelijke drie- en viergeslachten te onderzoeken – we kregen intussen zelfs een reactie van een vijfgeslacht – kunnen we achterhalen hoeveel van de darmflora precies behouden blijft over de opeenvolgende generaties.

Er zijn ook mensen die zich vorig jaar al opgegeven hadden maar nog niets gehoord hebben?

Klopt – dit zijn mensen die net buiten de eerste staalnameronde gevallen zijn. We gaan hen hercontacteren voor de volgende ronde, en we hopen heel erg dat ze nog steeds willen meedoen!

Wat kunnen deelnemers aan de vorige staalnameronde intussen doen om het project vooruit te helpen?

Deelnemers aan de 2014 staalnameronde helpen ons enorm door zich op te geven voor opvolgstudies. Ze hoeven hiervoor niets te ondernemen: we zullen hen zelf contacteren met de vraag om opnieuw deel te nemen. Hun deelname maakt de data zoveel rijker aangezien we reeds een eerdere analyse van hun stoelgang uitgevoerd hebben. Verder kunnen ze ook het project bekend maken in hun familie- of vriendenkring. Dat kan bijvoorbeeld door deze nieuwsbrief door te sturen of berichten op de facebookpagina te ‘liken’. Dit project – uniek in de wereld – valt of staat echt met de inzet van de vrijwilligers – waarvoor ik hen allen nogmaals zou willen feliciteren.

Jeroen, succes nog en bedankt voor het gesprek.

Gwen Falony, Youssef Darzi
Foto's Jun Wang

Jeroen Raes in ‘De Schuur van Scheire’: http://deschuurvanscheire.een.be/darmfloraspecialist
Projectwebsite: www.vib.be/darmflora
Facebookpagina: www.facebook.com/VlaamsDarmfloraProject